Strona internetowa szkoły

Strona internetowa

Strona internetowa

Nie ulega wątpliwości, że każda współczesna firma powinna dziś posiadać swoja stronę firmową. Nie dotyczy to wyłącznie przedsiębiorstw nastawionych na osiąganie zysku, ale również wszystkich innych firm i instytucji działających w systemie non profit. Przykładem takiej firmy jest każda szkoła, bez względu na jej poziom nauczania. Informacje zawarte na stronie internetowej szkoły powinny spełniać oczekiwania zarówno jej uczniów, jak i rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły a także potencjalnych kandydatów do szkoły.

Informacje dla uczniów na stronie internetowej szkoły

Posiadanie własnej strony internetowej przez każdą szkołę jest dziś niemalże nieodzownym elementem jej działalności. Przede wszystkim treści zawarte na przedmiotowej stronie powinny być przydatne dla uczniów. Można na jej łamach publikować między innymi:

  • plany lekcji i ich zmiany,
  • informacje o zastępstwach,
  • informacje o skróceniu czasu trwania lekcji,
  • informacje o imprezach szkolnych,
  • informacje o organizowanych konkursach dla uczniów,
  • informacje o szkolnych wycieczkach,
  • galerie zdjęć z życia szkoły,
  • osiągnięcie uczniów w sporcie i innych dziedzinach szkolnej i pozaszkolnej aktywności uczniów.

Strona internetowa szkoły powinna być na tyle przejrzysta i czytelna, by poszukiwanie na niej informacji cennych dla każdego ucznia było proste i niemalże intuicyjne.

Informacje dla rodziców

Strona internetowa szkoły powinna być również dedykowana rodzicom jej uczniów. Na jej lamach powinni oni mieć możliwość zapoznania się z życiem szkoły i aktywnością swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej szkół wprowadza do użytku elektroniczny dziennik lekcyjny, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco dowiadywać się o postępach w nauce swoich dzieci, a także o ewentualnych absencjach na zajęciach lekcyjnych.

Szkoła, która posiada swoją witrynę z możliwością zalogowania się na indywidualne konto rodzica jest na pewno bardziej wiarygodna i bardziej przyjazna. Dobra strona internetowa szkoły to większa szansa na zaufanie, jaką obdarzają ją rodzice. Za jej pośrednictwem może mieć miejsce właściwy kontakt nauczycieli, uczniów i rodziców, co znacznie zwiększa szanse na lepsze osiąganie dobrych wyników w nauce.